Chemische groep

SIVANTO® Prime is een insecticide uit de compleet nieuwe chemische subgroep 4D: butenolides. SIVANTO® Prime verschilt qua structuur van alle andere insecticiden (zoals neonicotinoïden=CNI, pyrethroiden, organofosfaten).

Om resistentie te voorkomen dient tussen de verschillende chemische groepen afgewisseld te worden. Afwisselingen tussen de diverse subgroepen verhoogt risico op kruisresistentie. De keto-enolen groep (o.a. Movento, Oberon) vormt een uitstekende afwisselpartner van SIVANTO® Prime.